Varför Vakthund

Har ni tröttnat på inbrott och skadegörelse.
Ibland hjälper det inte med larm och Väktare.

Hunden är vårt äldsta och fortfarande vårt mest pålitliga säkerhetssystem. Väktare och Larm i all ära, men en utbildad vakthund är ett utmärkt inbrottsskydd som upptäcker och förhindrar en inbrottstjuv eller skadegörelsen ofta långt innan brottet skett.

Vakthundar arbetar på platser där den potentiella risken för stölder och skadegörelse är höga. Att kombinera vakthund med Kamrer eller annat larmsystem fungerar utmärkt, hunden finns redan på plats så det finns ingen direkt utryckningstid. Alla våra hundar är uttrustade med GPs alarm på så sätt har vi fullständig kontroll på våra hundar ute på objekten.

( Fungerar även att hyra vakthund inomhus )

Hundarna är utbildade att vakta de område som de arbetar på släpper endast in/ut våra säkerhetsmän.

Alla våra hundar är utrustade med GPs larm

Fullständig service,
vi sätter ut hundarna efter att ni lämnat företaget och
hämtar in hundarna innan ni anländer för dagen.

”LM`s Vakthundar”har genom lagen ägaransvaret och har en ansvarsförsäkring som täcker kostnader för skador om sådana skulle uppkomma. Djurhållningen sker enligt de lagar, förordningar som gäller i Sverige.